Skip to main content

QM Flughafenstraße↗

Eğitim – Yaşam – Komşuluk

İşe başladığımız 2005 yılından bu yana sürekli değişen ve gelişen mahallemizde eğitim konusu artık odak noktamız. Bunun yanı sıra şiddet ve suç önleme gibi çeşitli sosyal yardım çalışmalarına da yer veriyoruz.


QM Donaustraße ↗

Eğitim - Çevre yeşillendirme - Karşılıklı etkileşim

Topluluk duygusu ve komşuluk ilişkilerine dayalı, sosyal uyum odaklı olmak üzere halka açık buluşma yerleri sunan, bisiklet ve çevre dostu bir mahalle olma yolundayız. Kültürel olarak ise çok renkli ve çeşitliyiz.


QM Harzer Straße↗

Eğitim – Yaşam – Komşuluk

2021'de faaliyetlerine başlayan ekibimiz, halen gelişmekte. Her gün yeni bağlantılar kurarak büyüttüğümüz iletişim ağımızla mahallemizi fikirlerini kendi belirlediği bir gelişim sürecine kanalize ediyoruz.


QM Kosmosviertel↗

İyi Komşuluklar – Toplanma Alanları – Eğitim – Sağlık – Halka Açık Yeşil Alanlar

2015'ten beri, Kosmosviertel’deki toplu konut sitelerinde özellikle toplum merkezli bir yaklaşımla odaklandığımız faaliyetlerimizi yürütmekteyiz.


BENN Kosmosviertel↗

Mahallelerdeki topluluk duygusunu güçlendirmek ve mültecilerin sosyal hayata katılımını kolaylaştırmak BENN’in temelini oluştururken aynı zamanda Kosmosviertel ve çevresinde eski ve yeni mahalle sakinleri arasında paylaşımları mümkün kılmak için fırsat ve alanlar yaratmaktayız.


BENN Wittenau Süd↗

Wittenau'daki çalışmalarımızın önemli bir parçası da daha önce sözü verilen yapılarının oluşturulması ve desteklenmesidir.Eski Karl Bonhoeffer Psikiyatri Kliniği'nin (KBoN) bulunduğu alanda çeşitli tesislerle birlikte ortaya çıkan sinerjinin yanı sıra mevcut kullanım anlaşmazlıkları üzerine çalışıyoruz.


Anlaufstelle für Bürger:innenbeteiligung Lichtenberg↗

2021'den beri Lichtenberg semtinde halk katılımı için bir irtibat noktamız mevcut. Bu noktada, bölgedeki insanlara danışmanlık ve bilgi sağlanırken her şeyden önce onların kendi dinamikleriyle harekete geçmesini desteklemenin yanında mesleki eğitimler ve tecrübe değişimleri için onlara fırsatlar sunulmaktır.


Bürgerhaus Steeedt↗

vhw ile yapılan bu iş birliği projesinde amacımız, ihtiyaç analizleri ve mülakatlarla edindiğimiz veriler ışığında mevcut ve gelecekteki ihtiyaçların karşılanabilmesi noktasında bir ortaklık ve iş birliği geliştirilmesidir.

Bildungslandschaften↗

Eğitim, bölge kalkınmasının temel konularından biridir. Bize gelen eğitim faaliyeti tekliflerini profesyonel metodlarla koordine edebiliriz. Okulların imaj çalışmaları ve profillerini geliştirmelerinin yanı sıra önemli konu başlıklarımızdan biri de semtimizde yeni okulların açılması.

Zukunft Stadtgrün↗

"Zukunft Stadtgrün" kentsel gelişim finansman programı, kentsel yeşilliği iyileştirmeye yönelik uygulamaları teşvik eder ve destekler. Bu uygulamalar, özellikle yüksek kaliteli yeşil alanların kente adil bir şekilde dağıtılmasının yanı sıra biyolojik çeşitliliğin ve doğal hayatın korunması yoluyla yaşam ve barınma kalitesine, sosyal hayata katılıma, kentin ikliminin ve adil bir çevrenin iyileştirilmesine katkıda bulunuyor. Kosmosviertel yönetiminde , Zukunft Stadtgrün projesinin bir parçası olarak tüm yerleşim bölgesinden geçen bir yeşil alan koridoru oluşturmak için 2019 yılında bir faaliyet başlatıldı.


EdiCitNet↗

Halk bahçeleri, sebze yetiştirmeye elverişli, meyve ağaçları olan çatı bahçeleri - gibi farklı "besleyici şehir" fikirleri dünya çapında bir trend. Horizon 2020 programı tarafından finanse edilen AB inovasyon projesi EdiCitNet'in (Edible Cities Network – Integrating Edible City Measures for Social, Resilient and Sustainable Cities) araştırması tam da bu farklı yaklaşımlara yoğunlaşıyor.

Herausforderungen der Digitalisierung für benachteiligte Stadtquartiere↗

Dijital dönüşüm süreçleri yürütülen kent çalışmalarında önemli bir rol oynamaktadır. Sosyal ve Dijital Şehir çalıştayında örnek Avrupa projeleri üzerine deneyim alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldik. Avrupa menşeili bir dijital dönüşüm yöntemi ortaya çıkartıyoruz.


Sozialraumorientierung digital.  Fachtag

Digitalisierung - Stadtteilarbeit - Sozialer Raum

Digitale soziale Räume prägen und verändern unser Zusammenleben. Am 21. August 2019 moderierte das Team der Stadtkümmerei im Auftrag des Bezirks Treptow-Köpenick einen Fachtag zur „digitalen Sozialraumorientierung“. Dazu waren Expertinnen und Experten der sozialräumlichen Praxis eingeladen, sich dem wachsenden Phänomen digitaler sozialer Räume pragmatisch und kreativ zu stellen.

Stadtteilmarketing ↗

Sosyal Dayanışma Girişimi’nin (önceden: Sosyal Şehir) bir parçası olarak, temel sorumluluk alanlarımızdan biri de “yerel ekonomi” eylem stratejisi.