Skip to main content

MAHALLE YÖNETİMİ

DAYANAK NOKTAMIZ

QM projelerinde insanların öz-yeterliklerini güçlendirmeye odaklanıyor ve kendi eylemlerinin sağladığı değişimleri onlara hissettiriyoruz. İnsanların refahı için bütünsel bir vizyon ışığında sunduğumuz entegre çözümler, kentlerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynuyor. Bununla birlikte semt sakinlerinin yanında kamu ve özel kurumların bilgi, zaman ve ekonomi yatırımları sağlamak üzere içerisinde bulunduğu “QR" kurullarıyla her semtte mevcut bulunan bir ilişkiler ağı yarattık.

MAHALLELERİMİZ

BERLİN YENİ MAHALLELER OLUŞTURUYOR

DAYANAK NOKTAMIZ

BENN projelerinde insanlara, onların fikirlerine ve mevcut koşullarını iyileşebilecek hertürlü yeniliğe eşit şekilde odaklanıyoruz. Almanya’ya yeni gelen, durumu henüz netlik kazanmayan eya kalıcı onut sahibi olmayan semt sakinlerinin deneyim ve becerilerini karşılıklı paylaşabilmeleri için imkan ve projeler geliştirerek yeni arkadaş ve tanıdıklardan kurulu iletişim ağları oluşturmayı amaçlıyoruz.

MAHALLELER

KATILIMCILIK, ANALİZLER, ÇALIŞMALAR VE KONSEPTLER

BERLİN SEMTLERİ KADAR FARKLI OLAN VE ÇEŞİTLİLİK GÖSTEREN DİĞER FAALİYET ALANLARIMIZ

KLİMA DOSTU ŞEHİR

KLİMA DOSTU ŞEHİR

DİJİTAL ŞEHİR

DİJİTAL ŞEHİR

ÜRETKEN ŞEHİR

ÜRETKEN ŞEHİR