GELECEK ŞEHİR YEŞİL

Almanya'da giderek daha fazla insan şehirlere taşınıyor. Bunun sonucunda yeşil alanlar buluşma, dinlenme,  sosyalleşme ve uyum sağlama yerleri haline gelirken önemleri de giderek artıyor. "Zukunft Stadtgrün" kentsel gelişim finansman programı, kentsel yeşilliği iyileştirmeye yönelik uygulamaları teşvik eder ve destekler. Bu uygulamalar, özellikle yüksek kaliteli yeşil alanların kente adil bir şekilde dağıtılmasının yanı sıra biyolojik çeşitliliğin ve doğal hayatın korunması yoluyla yaşam ve barınma kalitesine, sosyal hayata katılıma, kentin ikliminin ve adil bir çevrenin iyileştirilmesine katkıda bulunuyor.

Quartiersmanagementgebiet Kosmosviertel yönetiminde , Zukunft Stadtgrün projesinin bir parçası olarak tüm yerleşim bölgesinden geçen bir yeşil alan koridoru oluşturmak için 2019 yılında bir proje başlatıldı. Bu süreçte ilk önemli bileşen kitlesel bir katılım sağlanmasıyken buna paralel olarak konut sahipleri, sahadaki kurumlar ve tabii ki Treptow-Köpenick Belediyesi ile entegre çalışıyoruz.

İnsanların ilgisini çekecek açık alanların ve meydanların geliştirilmesi ve

mahallede buluşma yerleri oluştururken niteliklilik

engelsiz bir yeniden tasarımı da içinde barındırır.

Oyun ve spor alanları, ıssız alanları azaltılmasına yönelik düzenlemeler

ve trafik güvenliğine uygun geçitler işte bu çerçevede ele alınıyor.

Diğer bir odak noktamız ise yeşil alanların korunması sürdürülebilir bakımı.

Kamusal öneme sahip yollarda, örneğin

Pegasuseck’ İlkokulu’na giden okul yolu, sokak aydınlatmaları güvenlik açısından yeniden tasarlanıyor. İklimle dostluğa bir katkı olarak da “Sünger Şehir”, „Sponge-City“, Konsepti’ni takip ediyoruz. Burada Amaç yağmur suyunu sadece kanalize etmek ve boşaltmak yerine yerinde biriktirerek saklamak, böylelikle şiddetli yağmur durumunda sel gibi olası felaketlerden kaçınmanın yanında  kentin bitki örtüsünü korumak ve iklimine katkıda bulunmaktır.

https://www.bmi.bund.de/DE/themen/bauen-wohnen/stadt-wohnen/staedtebau/stadtgruen/stadtgruen-node.html

https://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/gruen/zukunft-stadtgruen/

https://www.youtube.com/watch?v=wg-nNMX7CO0

https://www.hochc.de/projekt/kosmosviertel.html