Skip to main content

Kentleri herkes için yaşanabilir yerler haline getirmek ve korumak

Stadtkümmerei’nin vizyonu. Vizyonumuz doğrultusunda Şehri ve sakinlerini etkileyen bu karmaşık sistemde dört faaliyet alanına odaklanıyoruz:  Sosyal şehir,dijital şehir, iklim dostu şehir ve üretken şehir.

Bu yolda semt sakinleriyle birlikte ilerliyoruz. Geniş bir yelpazede paydaşlarımızın; inisiyatifler ve dernekler, yerel idare birimleri, planlamacılar ve hepsinden önce, semt sakinlerinin kendilerinin ihtiyaç ve taleplerine uyumlu çözümler üretmek üzere harekete geçmesini sağlıyoruz.

Mahallelerde sürdürülebilir bir gelişmenin kalıcı ilişkilerle mümkün olduğundan yola çıkarak  beklenmeyen zorlukları aşıyor, yeni durumlara esnek bir şekilde uyum sağlayabiliyoruz.

Tüm insanları insan olarak, eşit ve oldukları gibi kabul etmek, bireyin sosyal hayata katılımını sağlamak, sosyal ve kapsayıcı bir şehrin temel niteliklerini oluşturur.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

SOSYAL ŞEHİR

Getirdiğimiz yeniliklerin çıkış noktası ve ilham kaynağımız olan Berlin'in 6 mahallesinde ihtiyaç ve taleplerin belirlenmesi orada yaşayan insanlar sayesinde oluyor.

İKLİM DOSTU ŞEHİRt

iklime uyum sağlamak, semt sakinlerini ve onların içinde yer aldıkları çevreyi güçlendirecek iklim koruma önlemleri uygulamak hedefimizden bir diğeri...

DİJİTAL ŞEHİR

İhtiyaçların tanımlanması ve karşılanması sürecinde iletişim kurmanın ve demokratik katılım sağlamanın bir diğer yolu da dijital sosyal alanlar.

ÜRETKEN ŞEHİR

Yerelde uyumu teşvik ederek bundan bir kimlik yaratmak yerel ekonominin desteklenmesiyle mümkündür. Bir amacımız da kent dokusunu korumak, güçlendirmek ve şehirleri ekonomik olarak canlandırmak.

.