Kosmosviertel
Berlin-Treptow-Köpenick

Kosmosviertel yerleşim bölgesi, Berlin, Berlin-Brandenburg sınırında,  Berlin-Brandenburg Havalimanının hemen yanında şehrin eteklerinde yer almaktadır. 3 ila 11 katlı Prefabrike binalardan oluşan bu yerleşim alanı çoğunlukla müstakil evlerin bulunduğu çevredeki diğer bölgelerden açıkça ayrılır.

İYİ KOMŞULUKLAR | BULUŞMA ALANLARI

EĞİTİM | KAMUYA AÇIK YEŞİL ALANLAR

Berlin'in çevresinde ve canlı kent merkezinden görece uzak mesafedeki  konumu ile 1980'lerde sosyal ve entegre bir bölge olarak  planlanan Kosmosviertel, temel yapılaşma anlamında  bol miktarda yeşil alan, sosyal tesis ve alışveriş imkanlarına sahiptir. Yaklaşık 3.500 daire ve çeşitli iş yerleri mülkiyet olarak  Altglienicke Konut Kooperatifi (yaklaşık 1/3) ve 2019'da  özel bir mülk sahibinden yaklaşık 2.500 konut satın alınmak suretiyle belediye konut şirketi "Stadt und Land” arasında  ikiye bölünmüş durumdadır Kamusal alan ve tesisler Treptow-Köpenick bölgesinde yer almaktadır. 1990'lardan İtibaren 2010'lara kadar konut kooperatifi dışında kentsel ve sosyal altyapının korunmasına  yalnızca küçük miktarlarda yatırım yapılmıştır. Berlin’de giderek artan toplumsal ayrışma, artan insan akışıyla beraber Kosmosviertel’a da yansımaktadır. Daha merkezi lokasyonlarda artık yaşam alanı bulamayan insanlar bölgeye taşınırken, daha yüksek statüye sahip gruplar ise bölgeden dışarı taşınıyorlar. Kosmosviertel bu nedenle, ağırlıklı olarak Alman kökenliler olmak üzere Polonyalılar veya sonradan göçenlerin oluşturduğu küçük bir grupla  esas olarak istikrarsız bir nüfus yapısına sahiptir. Aynı zamanda iltica geçmişi olan insanların bölgenin civarında  yer alan geçici mülteci konaklama tesisleri ve normal yaşam alanlarına taşınmasıyla , Kosmosviertel’de 2015 yılından bu yana artan bir nüfus akışı vardır. Bürgerhaus Altglienicke’nin ev sahipliğinde çeşitli sosyal tesis ve kurumlar tarafından yürütülen gençlik çalışmaları sayıca çok olmakla birlikte sosyal ve kültürel yaşam ağırlıklı olarak çocuk ve gençlik alanları etrafında şekillenmektedir. Ayrıca bölgede sivil toplum hareketleri ve yerel inisiyatiflerin azlığı dikkat çekmektedir.

  • Pegasuseck'teki okul alanı geliştirme çalışmaları (Ana bina ve Pegasuseck eğitim kampüsü iyileştirmeleri)
  • Komşuluk ilişkilerinin teşvik edilmesi ve güçlendirilmesi, kendi kendine organize olma ve yardım (Hello Kosmos, Kiezladen WaMa, Birlikte yaşlanalım)
  • Düşük eşikli danışmanlık hizmetleri ve bilgi noktaları (Bilgi noktası bekar ebeveynler için bilgi noktası, mobil mahalle danışmanlığı)
  • Kosmosviertel'deki yeşil alanların yeniden tasarımı ("Zukunft Stadtgrün" projesi yapım çalışması)
  • 2015 Quartiersmanagement Mahalle yönetiminin başlaması
  • 2017 "Kiezladen Wama" mahalle buluşma yerinin kurulması
  • 2019 Yeşil alanların yeniden tasarımı için planlama çalışmaları başlaması (Zukunft Stadtgrün)
  • 2021 Pegasuseck eğitim kampüsü iyileştirme çalışmaları

Çalışmalarımızda MAHALLEMİZDE TOPLUM ODAKLI YAKLAŞIM’a özel bir önem veriyoruz. Gerek kendi çalışmalarımız, gerekse yer aldığımız projeler çerçevesinde mümkün olduğunca insanların günlük yaşamlarına hitap eden önlem ve uygulamalara yönelirken aynı zamanda mahalleden insanları birbirine bağlama amacı taşıyoruz. Bu durum kendi çalışmalarımızın  (Apartman Kafeleri ve akşam yemeği organizasyonu gibi) yanı sıra komşularımızla birlikte düzenlediğimiz (yıllık Noel pazarı, diğer eğlence etkinlikleri, komşular arası yardımlaşma faaliyetleri, turnuvalar, kültürel faaliyetler gibi) küçük ölçekli etkinliklere de yansımaktadır. Faaliyetlerin temel bir amacı da, mahallelerini bir anlamda kendi fikirlerince geliştirme ve şekillendirmelerinde komşuları desteklemektir. Ekibimizin çalışmalarının odak noktası insanları dahil olmaya teşvik eden  komşuluk ve kültür etkinlikleri vasıtasıyla iyi işleyen bir yapı meydana getirmek.

Quartiersmanagements Mahalle yönetim ekibi kültürlerarası çalışmalar dahilinde BENN-Süreci’nden meslektaşlarınca desteklenmektedir. Diğer bir odak noktamız da bölgede  dinlenme, toplantı ve aktivite amaçlı kullanımda önemli bir rol oynayan KAMUYA AİT YEŞİL ALANLARIN YENİLENMESİ VE CANLANDIRILMASI.

Kültür, sanat, spor veya bahçıvanlık gibi alanlarda gerçekleşen sosyal projeler ise insanların mekanları benimsemesini ve buna göre şekillendirmesini sağlıyor. Bu noktadan hareketle  doğru alanlar yaratmak için Kosmosviertel'in merkezi yeşil alanları yoğun bir katılım süreci neticesinde 2024 yılına kadar tamamen yenilenecek. Aynı zamanda yaratılan alanları sahiplenebilmeleri ve bunu kendi amaçlarına yönelik kullanabilmeleri için mahalle sakinleriyle birlikte hareket ediyoruz.

Son bir odak noktamız da AİLELERİ GÜÇLENDİRMEK’ bu noktada eğitim ve veli çalışmalarını merkeze alıyoruz. Amacımız, bir yandan birçok sosyal kurum vasıtasıyla klasik eğitim seçeneklerini destekleyerek çocukların ve ailelerin ihtiyaçlarını yerinde karşılayan bir eğitim ortamı geliştirirken diğer taraftan, sosyal kuruluşlara ek olarak veli inisiyatifleri ve çeşitli yapılarca çocuklar, gençler ve özellikle anne-babaların günlük yaşamlarını şekillendirmelerinde ve gereksinimlerinin karşılanmasında