Berlin-Neukölln

Harzer Straße

Yeni QM-Bölgesi canlı ve dinamik bir yaşam alanı sunuyor

Gute Nachbarschaft  |  Begegnungsräume

Bildung  |  Öffentliche Grünanlagen

QM bölgesini mekansal olarak ikiye bölen Neukölln gemi nakliye kanalı Mahallenin merkezini oluşturuyor. Bu doğal kaynaklı mekânsal bölünmenin özellikle de sosyal yapı bakımından nüfus dağılımına yansıdığını görüyoruz. Örneğin QM bölgesinin kuzey kesiminde önemli ölçüde daha fazla insan güneyine kıyasla daha fazla banka transfer ödemeleri alıyor. Harzer Straße muhitinin bir başka özelliği de, yapılaşmış ve görece gelişmemiş alanların farklı biçimlerde kullanılıyor oluşu. Buna göre, başta konut ağırlıklı olmak üzere, perakende işletmeler, (büyük) ticaret ve sanayi alanları, hobi bahçeleri, spor, eğlence ve dinlenme faaliyetleri gibi farklı şekillerde kullanılan bölge bize sahada aktif olmak için geniş fırsatlar sunuyor.

Das QM-Gebiet Harzer Straße liegt im Norden des Bezirks Neukölln an der Grenze zum Bezirk Treptow-Köpenick und erstreckt sich auf einer Fläche von ca. 111 ha. Gemessen am Neuköllner und Berliner Durchschnitt weist das Gebiet mit seinen ca. 21.500 Menschen eine besonders junge Alters- und sehr diverse Bevölkerungsstruktur auf; städtebaulich kennzeichnet es sich durch eine heterogene Bebauungsstruktur, die unterschiedlich genutzt wird. Harzer Straße QM bölgesi, Neukölln'ün kuzeyinde yer almaktadır. Treptow-Köpenick Semti ile sınır olan bölge yaklaşık 111 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Yaklaşık 21.500 kişinin yaşadığı bölge Neukölln ve Berlin’le kıyaslandığında ortalama olarak oldukça genç ve renkli nüfus yapısına sahiptir. Kent planlaması açısından ise farklı şekillerde kullanılan heterojen bir bina dağılımı görülür.

  • Harzer atılımı ile QM, 2015'ten beri var olan bir iletişim ağı dahilinde Harzer Kiez ve kısmen çevresinde yer alan okullar ve destekçileri olan  sosyal kuruluş ve sponsorlarla birlikte, mahalle ile ilgili geniş repertuardauzmanlık bilgisine sahiptir.

  • IBerlin’de artan kiralar göz önüne alındığında Kuzey Neukölln’de de giderek daha belirgin hale gelen soylulaştırma süreçlerini yakından takip eden  QM Harzer Straße olarak bölgenin sosyo-mekansal gelişimine katkıda bulunmaya özen gösteriyoruz.
  • Mahalle sakinlerinin yerlerinden edilmemesi konusuna önem verirken buna yönelik olarak bölgeden sakinlerle ve diğer bileşenlerle fikir alışverişleri sağlamaya devam ediyoruz. QM'nin henüz başlangıç ​​aşamasında, mahalle çalışmalarına yönelik   mahalle sakinleri arasında büyük bir ilgi ve yüksek bir motivasyon varlığıyla  birlikte ihtiyaç odaklı ve kapsayıcı bir yaklaşım QM çalışmalarımızın temelini oluşturuyor. Örneğin İlçe meclisinin oluşumu ve sonraki adımlarla ilgili olarak İHEK'in yürütülmesi QM Harzer Straße’nin amaçları arasındadır.