Skip to main content

Çeşitli zorlukların üstesinden gelmek ve istikrarlı mahalleler inşa etmek için farklı biçimlerde hareket ve görüşmeler gerekirken bu çerçevedeki  önlem ve eylemler desteklenmektedir. Buluşmaları ve diyaloğu teşvik etmek birliktelik duygusunu güçlendirerek olası çekince ve korkuları azaltır. entegrasyonu desteklemek ve hoş geldin kültürü geliştirebilmekte  temel kaynaklardan birini de gönüllü komşuluk girişimleri oluşturuyor.  Uygulamalara katkıda bulunan önlem ve eylemler karşılıklı güven ve sözlere dayanarak desteklenirken özel bir hedef de kendi göç geçmişi olan kişileri,  var olan göçmen dernek ve kuruluşlarını sürece daha fazla dahil etmektir.

 

Die ehrenamtlichen Initiativen für die neuen Nachbar*innen sind eine zentrale Ressource bei der Entwicklung einer Willkommenskultur und der Unterstützung der Integration. Es können Maßnahmen und Aktionen gefördert werden, die zu einer verlässlichen Praxis und Verstetigung des Engagements beitragen. Ein besonderes Ziel ist es, vermehrt Menschen mit eigener Zuwanderungsgeschichte, bestehende Migrantenvereine und -organisationen miteinzubeziehen.

 

Uzman idareler entegrasyonu teşvik eder. Burada amaç bilgi alışverişi yapılabilecek yerel yapıları güçlendirmek, bir bilgi havuzu oluşturulmasının yanında ortak fikir ve projeler geliştirilmesidir. Mültecilerin bu sürece kendilerinin de dahil olmaları ve eşit şartlarda katılımlarının sağlanması hedefler arasındadır.

 

Mülteciler, yaşam koşulları hakkında aktif olarak  rol oynamak ister ve bunu başarabilirler. Burada amaç yeni mahalleyi tanıyıp kavrayarak ilgi, bilgi ve becerilerini birleştirmelerini sağlamaktır.  Fikirlerin dile getirilmesi ve uygulanması aşamasında yaşam alanlarının oluşturulmasına yönelik önlem

ve eylemler finanse edilebilir.

 

BENN Wittenau-Süd, yeni ve köklü komşular arasında  işbirliği uyumu güçlendirmeye yönelik çalışmalarına Nisan 2018’de başladı. BENN ekibi Oranienburger Strasse’de mültecilerin barındığı alanın çevresinde faaliyet gösteriyor

Webseite: www.wittenau-sued.de

Kontakt: fritz@stadtkuemmerei.de

OpenStreetMap