EdiCitNet

Halk bahçeleri, sebze yetiştirmeye elverişli, meyve ağaçları olan çatı bahçeleri - gibi farklı "besleyici şehir" fikirleri dünya çapında bir trend. AB yatırım projesi EdiCitNet tarafından finanse edilen (Edible Cities Network – Integrating Edible City Measures for Social, Korunaklı ve Sürdürülebilir Şehirler) çalışması da tam da bu farklı yaklaşımlara yoğunlaşıyor. .

Stadtkümmerei Berlin Senatosu Kentsel Gelişim ve Konut Dairesi adına bu projede hizmet sağlayıcısı olarak çalışmaktadır. Projenin bir amacı, açık, şeffaf ve katılımcı bir şehir inşa etmekken diğer yandan kendisinden beslenilebilen bir şehir için çeşitli çözümler üreten bir işbirliği ağı oluşturmaktır.

Besleyici şehir konseptindeki bu farklı yaklaşımların, özellikle sosyal olarak dezavantajlı mahallelerde nasıl uygulanabileceği, Berlin özelinde bir planlamayla özetlenecektir. İçinde Berlin'in yanı sıra Oslo, Rotterdam ve Havana gibi diğer şehirlerin de yer aldığı, temel anlamda Sosyal Uyum Programının alanlarıyla yakın bağlantılı olan bu çalışmada her şehirde_City Team_ adlı bir _Şehir Ekibi_ sürece eşlik ediyor. Bu araştırma projesi 2018’den bu yana bilim, yerel yönetimler, ticaret gibi çeşitli alanlarından bileşenlerle birlikte saha uygulamalarıyla yürütülüyor.