EdiCitNet

Adından da anlaşılacağı üzere, Yenilebilir Şehirler Ağı - kısaca EdiCitNet - yenilebilir şehirler konusuyla ilgilenmektedir. Yenilebilir Şehir, kentsel topluluk bahçelerinde (ortak bahçeler veya kent bostanları) ot ve domates yetiştirmekten çok daha fazlasını kapsamaktadır. Bu terim gıda üretimine ek olarak, sürdürülebilir gıda dağıtımına ve işlenmesine, gıda israfının önüne geçilmesine, bilinçli gıda tüketimine ve bu konuda bilinçlendirmeye yönelik yaklaşımları da içermektedir. 

EdiCitNet projesi, Avrupa araştırma programı Horizon 2020 kapsamında bir Yenilik Eylemi olarak finanse edilmiştir. Bu projedeki amaç, yaratıcı konzeptleri ve yenilikçi çözümleri uluslararası işbirliğine dayalı projelerde test etmek ve gerektiği takdirde bunları piyasaya hazır hale getirmektir. Berlin'de bulunan Humboldt Üniversitesinin liderliğinde, bu proje kapsamında beş kıtaya yayılmış 12 ülkeden toplam 30 Enstitü ve Kurumlar, Eylül 2018'den Aralık 2023'e kadar ortak çalışmalarını sürdürmüştür. Berlin'in yanı sıra Andernach, Kartaca, Guangzhou, Havana, Lomé, Montevideo, Oslo, Rotterdam, Sant Feliu de Llobregat ve Šempeter-Vrtojba belde ve şehirleri de projede yer almıştır. Proje ortakları arasında şehir yönetimlerinin yanı sıra araştırma kurumları, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve sivil toplum kuruluşları da bulunmaktadır. Stadtkümmerei bu proje için Berlin Senatosu Kentsel Gelişim, İnşaat ve Konut Departmanı tarafından görevlendirilmiştir. Proje ortaklarının ortak amacı yenilebilir yaklaşımlarla dünyanın dört bir yanındaki şehirleri daha dirençli, sürdürülebilir ve yaşanabilir hale getirmektir.

Projeye dahil olan şehirlerin çoğunda, yenilebilir şehir çözümleri gerçek dünya laboratuvarlarında geliştirilmiş ve test edilmiştir. Berlin'deki gerçek dünya laboratuvarları proje ortağı Prinzessinnengarten tarafından denetlenmiş ve iki mekanda uygulanmıştır: Yeni St Jacobi Mezarlığı ve Gutsgarten Hellersdorf. Gerçek dünya laboratuvarlarından elde edilen bilgiler 'master planların' geliştirilmesinde katkıda bulunmuştur. Berlin Master Planı birçok farklı aktörün (çeşitli idari birimler, kurumlar ve girişimler dahil) ortak bir ürünüdür ve yenilebilir şehirler konusuyla ilgili bilgi ve düşüncelerin bir koleksiyonunu temsil eder. Bunun yanı sıra Berlin Master Planı daha sonraki çalışmalar için bir temel olarak kullanılabilinir.

Berlin'deki master plan süreci Stadtkümmerei tarafından desteklenmiştir. Stadtkümmerei, master plana ek olarak, 'Berlin için yenilebilir mahalleler ve Berlin'den örnekler' [H2] adlı pratik rehberi hazırlayarak yenilebilir şehir konusunu mahalle düzeyinde tanıtmıştır.

Proje web sitesi: https://www.edicitnet.com/