DEZAVANTAJLI KENTSEL BÖLGELERİN DİJİTALLEŞMESİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR, ULUSLARARASI ÇALIŞTAY, DENEYİM DEĞİŞİMİ VE TARTIŞMA TOPLANTILARI

(Kopie 3)

Kent çalışmalarında önemli bir görev de Dijital dönüşüm süreçleri. 2017'den itibaren Federal Hükümet’in -In der Smart City Charta- Akıllı Şehir Beyannamesi’nde belediyelerin dijital dönüşümü, şeffaflık ve halkın katılımı bir gereklilik olarak belirtilirken insanları bu tasarım sürecinin bir parçası haline getirmenin özel bağlamda zorlukları var.

Avrupa’dan çeşitli model projeleriyle deneyim alışverişi için bir araya gelinen "Sosyal, Dijital Şehir" Çalıştayı’nda dezavantajlı kentsel bölgelerin dijital dönüşüm  süreçleri gibi konularda yenilikçi yaklaşımlar tartışılırken, Hamburg ve Berlin’den ulusal örneklerin yanında Viyana uygulaması raporlarıyla birlikte Madrid, Valencia, Stockholm, Londra ve Manchester, gibi Avrupa kentlerinden proje ve girişimlere dair olasılıklar konuşuldu.

Bu noktadan hareketle Avrupai ​​bir dijital dönüşüm süreci ortaya çıkıyor

https://www.vhw.de/forschung/lokale-demokratie/partizipative-kommunale-praxis/projekte/projekte/herausforderungen-der-digitalisierung-fuer-benachteiligte-stadtquartiere/